Eğitim Ekonomik Çıkarlara ve Siyasi Emellere Kurban Edilmesin!

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanı Şeh Ömer Kara, “Milli Eğitim Bakanı okul kayıt işlemleri için velilerden ücret talep edilmeyeceğini söylemesine rağmen, bu genelgeye uymayan okul idarecileri suç işliyorlar” dedi.

Kara, “2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerin ve öğrencilerin tarafımıza yaptıkları şikayetleri araştırdık. Esenler’de yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılar içinde oldukları bir gerçek ve ailelerin okul yönetimleri üzerinden yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması ile yanlışları kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.

Kara: Eğitim, toplumların en temel ihtiyaçlarından biridir ve Eğitim, bireyin ve toplumun hayatına yön veren geleceğimizin aynasıdır. Toplumun kültür düzeyini arttırmak, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum yaratmak ancak eğitim seviyesinin yükseltilmesi ile gerçekleşir. İYİ Parti olarak “eğitim parasız olmalı, Eğitim, bilimsel, laik, çağdaş olmalı” diyoruz. Eğitim her çocuğun eşit fırsatlarla, parasız, tüm masrafları devlet tarafından karşılanması gereken bir haktır. Ancak son zamanlarda Esenler ilçemizde ve birçok yerde karşılaştığımız ve yaşadığımız durumlar, eğitimin ne yazık ki ekonomik çıkarlara, siyasi emellere kurban edilmeye başlandığını göstermektedir.

Öncelikle, okul yönetimlerinin ailelerden bağış adı altında kayıt ücreti talep etmeye başlaması kabul edilemez bir durumdur. Eğitim, devletin sağlaması gereken bir haktır ve ailelerin ekonomik durumlarına bağlı olarak eğitim hizmetlerine erişimleri sınırlanmamalıdır. Bu tür uygulamalar, aileleri ekonomik olarak zorlamakta ve çocukların eğitimine erişimlerini engellemektedir.

“ÖNCEKİ YILLARDAN GELEN ALIŞKANLIKLAR DEVAM EDİYOR”

Milli Eğitim Bakanı okul kayıt işlemleri için velilerden ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Ancak bazı okullarda ve okul idarecileri tarafından Bakanlığın talimatının tam aksine işler yapıldığına şahit olduk. Bundan sonrası içinde ciddi kaygılarımız var ve konunun takipçisi olacağız. Mesela okul üniforması gibi zorunlu ihtiyaçlar için farklı tarifeler oluşturulması ve okul giyiminde ve ürünlerinde tekelcilik oluşturulmasında dayatmaların olacağını düşünüyoruz, çünkü önceki yıllardan gelen alışkanlıklar devam ediyor.

Aileler, çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla ekstra yükümlülükler altına girmek zorunda bırakılmamalıdır. Okul üniforması gibi temel gereksinimler, uygun fiyatlarla sunulmalı ve her ailenin erişebilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca, belediye başkanı ve yöneticilerinin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden eğitime müdahale etme, bazılarını koruma, himaye etme çabaları içinde olduklarını görmekteyiz. Eğitim, milli eğitim müdürlükleri ve eğitimciler tarafından yönetilmeli gerekirken, siyasi müdahalelerle şekillenmesini asla kabul etmiyoruz. Eğitimde siyasi çıkarlar, siyasi müdahaleler geleceğimiz olan nesillerin yetişmesine engel olduğu gibi eğitimin başarısızlığında sebebidir.

“DÜNYA STANDARTLARINDA BİLİMSEL EĞİTİMDEN YANAYIZ”

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı olarak, eğitimde yaşanan olumsuzları ve gelişmeleri yakından takip ediyor ve ailelerin haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız, biz kimsesizlerin sesi ve kimseleriyiz. Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve bu hakkın ihlal edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. İYİ Parti Türkiye’de laikliği savunan partidir, Atatürkçü, Milliyetçi ve Cumhuriyetçiler olarak dünya standartlarında bilimsel eğitimden yanayız. Eğitimin AKP hükümeti tarafından çağdaş, laik, bilimsellikten ve Atatürk İlke ve İnkılaplarından uzaklaştırılmaya çalışmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Tüm aileleri, Esenler halkını ve değerli basınımızı çocuklarının eğitim hakkını savunmaya ve yapılan yanlışlıklara, haksızlıklara ve adaletsiz uygulamalara karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.