Filistin Sorununa Çözüm

Bir asırdır devam eden Filistin sorununa karşı, başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri, İsrail’e karşı ekonomi olmak üzere, enerji ve sivil yaptırımlar uygulanmalıdır. Enerji ve gıda sevkiyatı durdurulmalıdır. Siyonistlerin en büyük gücü faiz, ilaç ve silahtır. Faiz kaldırılıp bankalar kapatılırsa, ellerindeki en büyük gücü kaybedeceklerdir. D-8 ve İslam İşbirliği Ülkeleri acil toplanmalı, diplomatik görüşmeler başlamalı ve ekonomik kararlar almalıdır.

Bir asırdır devam eden soykırım, zulüm ve vahşeti Batı, BM, AB, AGİT, ABD burada sadece izlemekle yetinmiş, hatta İsrail’e destek olmuşlardır. Milyonlarca insan mülteci durumuna düşmüş, aileler dağılmış, insanlar hapislerde yıllarca suçsuz yere mahkûm edilmiştir. Bir asırdır ortaya çıkan bu sorunlar nasıl çözülür? soruları çok soruldu ama şuana kadar gerçekçi cevaplar alınamadı ve silahlı mücadeleden netice alınamadı. İsrail sürekli yayılmaya devam ediyor.

Biz soruna Kur’an ve Sünnet ölçüleriyle yaklaşarak Peygamber(SAV) metoduyla yeni bir yol açmış olalım. Birleştirici bir yöntem belirleyelim ve gecikmeden uygulamaya başlayalım. Ölçümüz Kur’an ve sünnet olmalıdır. Biz Müslümanız, bütün inananlar bizim kardeşimizdir. Sonuç olarak büyük bir tahribat var, zararın neresinden dönülürse kâr’dır. En kolay yol olarak İslami bir çözüm bulabiliriz.

Bu çözüm; D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden yapılabilir. Diplomatik görüşmeler yeniden başlatılmalıdır. Milli Görüş Lideri Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca’nın başlattığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden barış görüşmeleri acil olarak bir an önce başlatılmalı ve ekonomik yaptırımlar gündeme alınmalıdır.

Müslüman Halklar üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra Müslüman Hükümetler ve Devletlerde. Birlikte hareket ederek elini taşın altına koyarsa, Filistin meselesine müdahil olan batılı devletler pılını pırtısını alıp bu bölgeden gider. Bunun için, D-8 ve İİT olmak üzere, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt; Petrol üretimini kısarsa, Mısır; Süveyş’i kapatırsa, Katar; Doğalgaz’ı kısarsa, Ürdün; Kara ve hava bağlantısı kapatmalı. Birde  faizi yasaklayıp bankaları kapatırlarsa, Siyonist geri adım atar, sorun bu şekilde silaha gerek kalmadan çözülür.

Bu şekilde ümmetin diğer sorunları, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Libya, Keşmir ve Karabağ, Kırım, Keşmir, Doğu Türkistan gibi sorunlar da kolayca çözülebilir. Bütün Müslümanlar birleşirse iki milyarı geçiyor ve büyük bir güç oluyoruz. Birlikte hareket edilirse Doğu Türkistan sorunu da bu şekilde çözülür. Diğer bütün sorunlar bu şekilde çözülebilir. Ayrıca, bilim ve teknoloji havuzu oluşturup en üst seviyede kullanalım.

Bir yerden başlamalıyız. Müminler kardeştir Ayetini bütün ümmet olarak kabul edelim ve birleşelim. D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte yeniden bir araya gelelim. Bir karma komisyon kurulsun, ırk, mezhep ve siyasi sorunlar bir kenara bırakılarak, Ümmet Bilinciyle, adil ve tarafsız bir şekilde Müslümanlar arasındaki bütün sorunlar, aciliyetine göre yeniden ele alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.

Bu şekilde yeni ve güçlü bir başlangıç yapalım ve Müminler olarak İslam kardeşliğinde birleşelim. Batının oyuncağı olmaktan kurtulalım. Ümmet olalım. Kur’an ve Sünnet’e sımsıkı sarılalım. Bir vücudun azaları gibi kenetlenelim. Bu şekilde sorunlar kolayca çözülür. Allah’ın yardımı ve rahmeti gelir, bu sorunlarda ortadan kalkmış olur.