BİRSAM

BİRSAM Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi, Düşünce Kuruluşu (Think Tank) olarak global ve ulusal ölçekli sorunları farklı bir perspektifle ele almaktadır. Küresel Pandemi ile birlikte ortaya çıkan kaotik duruma ülkelerin hazır olmadığı ve ulusal ekonomilerin çok ciddi şekilde olumsuz olarak etkilendiği gerçeği ortaya çıktığını göstermiştir. Bu durumun ne kadar süreceği ve ülkeleri ne boyutta etkileyeceği konusunda da ciddi bir belirsizlik oluşmuştur. Bu nedenle stratejik araştırmalar büyük önem kazanmaktadır.

BİRSAM, Dünya konjonktüründe meydana gelen global çaplı gelişmeleri yeni bir çağ başlangıcı olarak değerlendirmektedir. Bu yeni dijital çağ, stratejik plan, stratejik düşünce, stratejik bakış, inovasyon ve analitik düşünce gibi kavramların önemini bir kez daha göstermiştir.

BİRSAM, 2014 yılında Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi adı altında başlayan stratejik çalışmalar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAM) ve Strateji Enstitüsü (SEN) olarak devam ederek 2018 yılında “Strateji Derneği” adı altında kurumsallaşarak resmiyet kazandı.

BİRSAM, “Güçlü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu” hedefi ile kurularak, Yerli ve Milli Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yerli ve Milli Düşünce Kuruluşu, Yerli ve Milli Sivil Toplum Kuruluşu olma yolunda, Stratejik Projeler ve Stratejik Raporları ile önemli adımlar atmaya devam ediyor.

BİRSAM, Strateji Enstitüsünde “Stratejik Vizyon Toplantılarına” devam etmektedir. Stratejik Vizyon Toplantılarında, Akademisyen, Bürokrat, Teknokrat, Diplomat, İş İnsanları, Siyaset ve Medya Dünyasından önemli ve alanında uzman isimler tecrübe paylaşımında bulunuyor.

BİRSAM, Ülkemizin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gelecek vizyonu ile ilgili derinlemesine akademik, Stratejik, Sosyal, Sağlık, Spor, Enerji, Gıda, Teknoloji, Hukuk, Siyasal, Ekonomik ve Diplomatik konularla ilgili çalışmalar yapmaktadır.

BİRSAM, Uluslararası alanda rekabet edebilecek etkili politikalar geliştirmek, Türk ve Islam ülkeleri arasında sosyal, kültürel, siyasal, ticari ve askeri alanda işbirliğini güçlendirmek, somut, uygulanabilir, sürdürebilir, kısa, orta ve uzun vadeli, Milli, Yerel, Ulusal, Bölgesel, kitasal ve Küresel Stratejiler belirlemeyi amaçlamaktadır.

BİRSAM, Strateji Derneği ve Strateji Enstitüsünün çalışmaları ile desteklenmektedir. Yakın bir zamanda kurulacak Yeni Dünya Düzeni ile endüstri 5.0, 5 G, HAARP, chemtrails, uzay kuvvetleri komutanlığı, blockchain, hashgraph, dijital para, big data, yapay zeka, biometrikçip, dijitalizm, robotizm ve transhümanizm gibi birçok yeni kavram hayatımızda yer alacak. Bu kavramların içerisinde yeraldığı modern dijital ve robotik başlayacaktır. Bu nedenle stratejik olarak bir an önce hazırlık yapmak zorundayız.

BİRSAM, Stratejik Raporlar, Makaleler, Seminerler, Eğitimler, TV, Gazete, Dergi gibi bilimsel çalışmalar ile birlikte, Strateji Akademisi “Stratejik Vizyon toplantıları” ile gündemdeki konuları, uzman konukları ile belirli periyodlarla derinlemesine ele almaktadır. Türkiye Stratejik Araştırma Planı ve Global Strateji Zirvesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır.