Güçlü Türkiye için ekonomik çözümler

Güçlü bir ülke, sağlıklı ve imanlı birey, mutlu aile, üreten ekonomi ve helal ticaret, güçlü ordu, ahlaklı nesil ve Kur’an ve Sünneti ölçü alan bir hayat nizamı ile olur.

Ülkemiz yaklaşık olarak yılda 100 milyar dolara yakın faiz ödemekte ve enerji de dışa bağımlılık 60 milyar doların üzerindedir. Dünyada yaşanan ekonomik zorluklar ve pandemi’ye rağmen en kısa zamanda güçlü bir şekilde çıkmak için yapılması gerekenleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Türkiye’nin çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur, yeter ki doğru adımlar zamanında atılsın ve doğru ekiplerle uygulansın.

EĞİTİM

Önce eğitim düzeltilmeli, Finlandiya eğitim modeline benzer şekilde biz de kendi kültürümüz ve geleneklerimize uygun yeniden yapılmalıdır. Üniversitelerimiz Hindistan’ın yaptığı gibi bilişim ve yeni teknolojik gelişmelere göre yapılandırılmalıdır. ABD ve AB Üniversiteleri farklı ülkelerde temsilcilik açıyor. Üniversitelerimiz farklı illerde ve ülkelerde eğitim merkezi açabilmeli ve dünya ile rekabete çıkmalıdır. Öğrencilere öncelikle kul hakkı, helal kazanç ve güzel ahlak öğretilmelidir.

FAİZ GİDERLERİ

Türkiye yılda 100 milyar dolara yakın faiz gideri olan ve ekomomide cari açıkla dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulmalı. Bunun için; Faizsiz Finansal Ekonomik Sisteme geçilmelidir. Sermaye tabana yayılarak, üretimi, ihracatı ve ticareti geliştirecek şekilde uygulanmalıdır. Merhum Başbakan Erbakan Hoca Adil Düzen ve Havuz Sistemi ile güzel bir başarı ortaya koydu, revize edilerek yeniden uygulanmalıdır. Kooperatifler, Şirketler ve Holdingler üzerinden faizsiz bir ekonomik model geliştirilmelidir. Medine İslam Ortak Pazarı ve Ahilik Teşkilatı asrımıza göre yeniden dizayn edilerek uygulanmalıdır.

VERGİ

Vergi’nin gelir dağılımına göre adeletli olarak toplanmalı ve sosyal adaleti sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır. Kotra, yat tekneleri, mücevherat ve pırlanta ürünleri ve taksi plakaları adil olarak vergilendirilmelidir.

ECZACILIK-TIP-SAĞLIK

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı, Sağlık Kuruluşları konsersium olarak ortak çalışma yaparak tıbbi araştırmalar yaparak, tıbbi laboratuvar ve tıbbi enstitüler kurarak ilaç, aşı, salgın ve kronik hastalıklara karşı araştırma ve geliştirmeler artırılmalıdır. Yurtdışından alınan ve yüksek fiyatlı ilaçlara öncelik verilmelidir. Sağlık Enstitüleri Başkanlığın da yerli aşılar üretilmeye devam edilmeli.

SPOR

Genç nüfus olarak önemli bir potansiyele sahibiz, bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Yeteneklere göre küçük yaşlardan itibaren spor seçmeleri yapılmalı ve kabiliyetlere göre spor branşlarına yönlendirme yapılmalıdır. Profesyonel ve amatör sporlarda gerileme yaşıyoruz. 2002’den beri Futbolda Dünya kupalarına katılamıyoruz. Teknik gelişmelere göre spor dallarını yeniden yapılandırmalıyız.

BÖLGE ÜLKELERLE TİCARET

Bölge ülkeleri ile ticareti geliştirmeliyiz. Bölgesel işbirliklerini ve ortak pazar projelerini hayata geçirmeliyiz. Öncelikle üretimi artırmalıyız. Her alanda üretim. Tarım, tekstil, gıda, bilim, teknoloji ve sanayide üretim. Komşu ülkelerle ikili ticareti geliştirmeliyiz. Özellikle Orta Asya, Afrika, Kafkas, Balkan, Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri. Kendi ulusal para birimimiz ile ticaret yapmalıyız.

TEKSTİL

Tekstil sektörü yeniden canlandırılmalıdır. Pandemi ile birlikte yeni bir tekstil ekonomisi oluştu. Özellikle dünya piyasalarına hitap edilmeli ve bunun önü açılmalıdır. Atölyeler bütün Anadolu’ya yayılmalıdır.

TURİZM

Turizm bütün yıla ve bütün illere yayılmalı, konaklama, deniz turizmi, doğa turizmi, tarih turizmi, kış turizmi ve inanç turizmi geliştirilmelidir. Sağlık turizmi önemli bir ivme kazandı, daha üst seviyelere çıkartılabilir.

İNŞAAT

TOKİ ve Emlak Konut dar gelirliler için yeni konutlar üretmelidir. Kentsel dönüşüm yapılmalı, fay hatları üzerinde olan ve dere yataklarındaki yerleşim yerleri güvenli bölgelere taşınmalıdır. İnşaat sektörünü faizsiz krediler ile desteklemek gerekir. Ekonomiye büyük bir ivme kazandıracaktır.

DENİZ TİCARET FİLOSU

Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeyiz. Deniz ticareti potansiyelimiz var, bunu daha üst seviyelere çıkarmalıyız. Deniz ticareti ve deniz taşımacılığı geliştirilmelidir. Deniz ticaret filosu oluşturmalıyız. Denizcilik Bakanlığı yeniden kurulmalıdır.

NÜKLEER ENERJİ

Ülkemiz büyükte ve gelişmektedir. Enerji’de dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Bu nedenle nükleer enerji bir gerekliliktir. Nükleer enerjiye geçilmelidir. Yıllık 60 milyar dolar civarında enerji ihtiyacımızı dışarıdan karşılamaktayız. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları da değerlendirilmelidir. Akdeniz ve Karadenizde hidrokarbon arayışına devam edelim. Ege ve Van Gölünde de araştırma yapılmalıdır. Konutlarda güneş enerjisi kullanımı teşvik edilmelidir. Özellikle güneşli gün sayısı fazla olan illerde güneş paneli kullanımı artırılmalıdır.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılmalı ve Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonaları düzenlenmeli. F1 Grand Prix yarışları kalıcı ülkemize kazandırılmalıdır. Formula-1, 9 yıl aradan sonra ülkemize kazandırılması büyük bir başarıdır. Bunun önemini daha önce defaatle ifade ettik. Rusya ve Ukrayna da savaş nedeniyle yapılamayacak organizasyonlar alınabilir.

SERBEST TİCARET BÖLGELERİ

Serbest ticaret antlaşmaları ve serbest ticaret bölgelerini artırmalıyız. Serbest bölge uygulamasını geliştirmeliyiz. Mücevherat sektöründe uluslararası tanıtıma ve pazarlamaya geçilmeli.

DEVLET-ÖZEL SEKTÖR-ÜNİVERSİTELER İŞ BİRLİĞİ

Yine devlet, özel sektör ve iş dünyası ortaklığı ile yeni yatırım projeleri hayata geçirilmeli. Ayrıca uluslararası fuar ve tanıtım organizasyonlarına ev sahipliği yapmalıyız.

MADENCİLİK-YERALTI KAYNAKLARIMIZ

Yeraltı zenginliklerimizi sadece bor madeni olarak düşünmeyelim. Platin, Pladyum, Rodyum ve yarı iletken çip üretiminde kullanılan Neon Gazi gibi diğer madenlerimizi üretime ve ihracata kazandırabiliriz. Bunun gibi çok sayı da alternatif çözüm önerisine sahibiz ve bu önerileri hayata geçirebiliriz. Hidrokarbon araştırmalarına devam etmeliyiz. Yeni sondaj sahaları açmalıyız. MTA, TÜBİTAK bu çalışmalara yol açmalıdır.

BİLİM-SANAYİ-TEKNOLOJİ-SANAYİ

Teknoparklarımızı daha uygun şartlara getirmeliyiz. Özellikle kira ve vergi gibi destekler verilmelidir. Yüksek teknoloji üretimi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Yerli otomobil önemli bir başlangıç olacaktır. Yapay zeka, 3D yazılar, robotik ürünler, uzay teknolojiler, dijital teknolojiler ve yerli yazılımlar desteklenmelidir. Elimizde Bor, Platin, Pladyum, Rodyum gibi önemli önemli maden ve Kenevir gibi stratejik bir bitki var, bunları çok daha etkili kullanmalıyız ve üretim alanını genişletmeliyiz. KOSGEB, TÜBİTAK ve Teknoloji Bakanlığı daha fazla destek vermelidir.

OTOMOTİV

Devrim otomobili devam etmiş olsaydı bugün çok önemli bir marka olacaktı. Bir çok önemli girişim engellendi. Nuri Demirağ, Vecihi Hürküş, Nuri Killigil gibi çok önemli yatırımlar engellendi. Çok önemli mucitlere ve bilim adamlarına sahibiz. Büyük bir fırsat kaçırdık. TOGG dünyada elektrikli araçlar içerisinde ilk sıralarda yer alacak.

GÜVENLİK-SAVUNMA SANAYİ

Türkiye savunma sanayinde önemli gelişmelere imza attı. Mil-Gemi, İHA-SİHA-TİHA, Seyir Füzesi, Atak Helikopteri, Kızılelma MİUS, Altay Tankı, Uçak Gemisi, Denizaltı, Hisar-A, Hisar O, Milli Piyade Tüfeği gibi önemli başarılara imza atıldı. ASPİLSAN-ASELSAN-HAVELSAN-ROKETSAN-TAİ (TUSAŞ)-MKE önemli hizmetler icra ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemi, yerli uçak, uçak gemisi yapılması ile büyük bir güce kavuşacağız.

GIDA-TARIM-HAYVANCILIK

Ülkemiz bu alanda oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Verimli tarım havzalarına sahibiz. Yeniden bu alana önem vermeliyiz. Yerli Ata tohum ve hayvancılık desteklenmeli. Özellikle konar-göçer hayvancılık yapan Yörükler desteklenmelidir. Gıda Tarım Bakanlığı, TİGEM, TAGEM gibi kurumlarımız daha fazla destek vermelidir. Tarım Kooperatifleri kurulmalı ve üretim desteklenmelidir. Dünya da Gıda ve Su’ya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Afrikada ve dünyada su havzaları satın alınmalı ve verimli araziler kiralanma ve organik tarım yapılmalıdır.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri bütün il ve ilçelerde kurulmalı, Türkiye Afet Müdahale Planı güncellenmektedir. Dere yatakları ve fay hatları üzerindeki yerleşim yerleri tahliye edilmeli ve güvenli yerler inşa edilmeli, bunun için yeni bir iskan politikası belirlenmelidir. Güvenli Kamu arizelerinde yeni yerleşim yerleri kurulmalıdır.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul Finans Merkezi bu yıl itibariyle açılacak, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası sermeyeyi ülkemize çekmek için yatırıma ve üretime yönelik cazip fırsatlar sunmak gerekir. Ayrıca, değerli madenler, altın ve gümüş para, dijital para ve kripto para içinde çalışma yapılmalıdır. Dijital para borsası kurulmalıdır. Altınbank kuruluyor, faizsiz olarak hizmet vermelidir.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

BM, AB, D-8, G-8, G-20, BİRÇS, İİT, AFB, WTO, TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI, TÜRKSOY, NATO, AGİT, ASEAN, BİK, OECD, OPEC, APEC, KEİ, NAFTA, LAFTA, MİKTA, KİK, gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar olmak üzere, Türk ve İslam Ülkeleri ile çok taraflı antlaşmalara imza atarak, yeni ekonomik ortak pazarlar ve işbirlikleri gerçekleştirmeliyiz. Rusya-Ukrayna çatışmasında Türkiye savaşın sona ermesi için tarafsız ve arabulucu olarak çok önemli bir görev icra etmiş ve diplomatik gücünü etkili olarak kullanmıştır. Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Libya ile de bu şekilde diplomatik görüşmeler ve ticari ilişkiler devam etmelidir.

Bütün bu önerilerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için öncelikle Devlet ve Millet kaynaşması gerçekleştirilmelidir. Çalıştaylar ve arama konferansları yapılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB, DEİK, TİM, TESK, İş İnsanları ve Kanaat Önderleri ile yeni bir faizsiz ekonomik yapılanmaya gidilmelidir. Maddi sorunlara ve çözümlerine burada kısaca değindik, talep olması durumunda daha ayrıntılı olarak da katkı sunabiliriz. Manevi anlamda ise; dünya ve ahiret huzuru için, dini bir görev olarak her inanan mümin ve müslümanın ilim öğrenmeli, hakkı ve sabrı tavsiye etmeli, iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla görevlidir.