Katar’dan İnsanlığa Çağrı

Katar’da yapılan 2022 Futbol Dünya kupası  şampiyonluğu müsabakalarının açılış töreninde ABD’li ünlü aktör Morgan Fireman ile Katar’lı engelli bir genç  Ghanim Al Muftah arasında seyre değer ve ibretamiz bir diyalog oldu.

Dünyanın dört bir yerinden değişik renk ve ırklarda sporcuların ülkelerini temsilen ve onları desteklemek veya seyretmek için Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’dan yüz binlerce insanın bir araya geldiği dünya çapında bir organizasyonun başlangıç merasiminde Katar’ın milli ve geleneksel kılıç oyunu ekibi yanısıra diğer oyun ve gösteriler ses ve ışık gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Bu sırada  gerçekleşen diyalogda Amerikalı aktör şöyle dedi : “Tek bir yol varsa bu kadar dil,ülke,ırk nasıl bir araya gelebilir?”

Dünya kupası,olimpiyatlar, yarışmalar gibi spor organizasyonları yeryüzündeki pek çok farklı dil,inanç ve kültüre mensup insanları bir araya getirebiliyor. İnsan toplulukları ve temsilcileri spordan başka siyasi diplomatik, iktisadi, askeri….vs amaçlarla da bir araya gelip görüşebiliyor ortak işler yapmaya çalışıyor lakin bu bir araya gelişler ne vaad ediyor, tüm insanlığın selamet ve barışına ne kadar hizmet ediyor, huzur ve refahını sağlıyor?

Amerikalı aktörün bu sorusuna Katarlı kardeşimiz çağlar ötesinden, çağlar üstü ve kıyamete dek cari olacak hak söz Kur’an ayeti ile cevap verdi: “Ey insanlar, gerçekten Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle (kolaylıkla) tanışmanız (ve farklı yetenek ve faziletlerinizden yararlanmanız) için sizi (değişik) kavimler ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim ve değerli) sayılanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca (kötülükten sakınma, iyilikte yarışma konusunda) en ileride olanlarınızdır. Şüphesiz Allah (her şeyi hakkıyla) Bilendir, Habir’dir.

İnsanlık ömrünün sonuna dek geçerliliği sürecek ve insanlığın tüm meselelerine çözüm kaynağı, her türlü hukuksuzluğa adalet ve hastalığa şifa olan Kuran-ı Kerim’de geçen  Hucurat süresinin bu 13. ayetine göre Allah tüm insanları tek bir anadan babadan yaratmıştır. Onları da yerkürenin farklı yerlerinde farklı topluluklar halinde kılmıştır.

İlk insan ilk peygamber Adem (as) atamızdan son nebi Hz.Muhammed (sav) e kadar tüm peygamberlerin  tebliğ ettiği hak dinlerin temel öğretisi tevhid akidesi yani Allah azze ve celle’nin tek bir olduğudur ( Vahdet) Yüce Allah dileseydi insanlığı farklı dil,renk ve ırklar halinde değil detek bir ümmet/ millet halinde de yaratabilirdi. Ancak bu şekilde yaparak ayetten anlaşılacağı üzere bu farklılıklarla insanlar ve insan toplulukları arasında;bir ana ve babanın evlatları olduğunu unutmadanve kibire kapılmadan zulüm ve haksızlığa sapmadan sulh esasıyla oluşturacakları milletlerarası teamüllere çerçevesinde beşeri münasebet kurmak, alışveriş ve ticaret yapmak kültür ve medeniyet alışverişinde bulunmak gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla bu farklılıklar(=kesret:çokluk) birbirlerinden istifade edebilecekleri bir zenginlik olmakta ve aynı zamanda bir hayırlı yarışa dönmektedir. Öyle ki ayetin sonunda belirtildiği gibi Kuranda altı çizilen esasları hayata hakim kılmayı, İslami kurallara ters düşmeden, kötülüklerden arınıp iyiliğe hizmet etmeyi kulluk ve sorumluluk şuuruyla şahsiyetli davranmayı sosyal görevlerinin bilinci içinde yaşamayı da her şeyden haberdâr olan Allah kendi katında  üstünlük vesilesi olan bir yarış kabul ettiğini bildirmektedir.

Bir olan Allah  her şeye gücü yeter,herşeye maliktir,tüm hazinelerin sahibidir, akıllar onu tam anlamaya diller onu anlatmaya yetmez,tüm kesretin(=çokluğun) da sahibidir.  Bir olanın bu kadar çok olanı/farklılığı  yaratması bizi vahdetten kesrete götürebileceği gibi “Allah’a götüren yollar mahlukatın nefesleri adedince sayısızdır” fehvasınca kesretten de vahdete ulaşmak mümkündür ve bu vahdetten kesrete kesretten vahdete gidiş insanoğlunun izlediği sonsuz bir muazzam döngüdür.

Bu arada Dünya kupasına ev sahipliği yapan Katar’dan güzel haberler gelmekte. Katar hükümeti şehrin büyük caddelerinde, ilan panolarında ayet ve hadislerle, stadyum tribünlerinde İslam’ı anlatan kitap ve doküman içeren çantalar koymakla bu uluslarararası organizasyonu İslam’ın tebliğine bir vesile kıldı ve gelen misafirlerden müslüman olanlar oldu.Bunlar arasında yazımızın başında bahsettiğimiz diyaloğu gerçekleştiren aktör Morgan Fireman da olduğu söylendi.