Şükrü Şahin yargılandığı davadan Beraat etti

Esenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin bir basın bildirisi ile Esenler esnafına ve vatandaşlara duyurdu.

Ben sustum, Adalet konuştu!..

Başkanı olduğum Esenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda benimle aynı yolda yürüyormuş gibi görünen şahıslar tarafından, Ticaret Bakanlığı’na hakkımda yapılan asılsız şikayetler sonucu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına İntikal eden dosya önce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma sonucu SORUŞTURMAYA YER YOKTUR şeklinde karar çıkmış ama yıpratma ve yıldırma politikası devam ettirilmiş, daha sonra aynı şahıslar tarafından esnafa hizmet vermemi engellemek amacıyla üst mahkemeye götürülmüştür. Tarafıma yapılan bütün bu suçlamalara ve iftiralara sadece adalete güvenerek cevap dahi vermeden hizmet vermeye devam ettim. Bugün gelinen nokta; Davam da haklılığım ortaya çıkmış, Yüce Türk Adaleti işlemiştir. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davamdan BERAAT ettiğimi beni bu süreçte yalnız bırakmayarak yanımda yoldaş olan tüm saygı değer esnafıma duyuruyorum.

Sevgili esnafım sizlere hizmet vermeye devam ediyorum ve her zamanda edeceğim. Karar metnini tüm kamuoyu ve esnafım ile paylaşıyorum.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINDA: Sanık hakkında müspet suçtan kamu davası açılmış ise de sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanlarının aksini gösterir yeterli deliller bulunamadığı, tanıkların beyanları ve dosyada mevcut Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 10/01/2022 tarihli yapılmış olan olağan genel kurul toplantı tutanağının 12. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Oda hesaplarından alacaklı olarak görünen 51.595,82 TL tutarındaki 2003 yılında devredilerek gelen alacağın tahsilinden feragat edildiği, alacağın Oda muhasebe kayıtlardan düşmesi için yapılan oylama sonucunda bu yönde oy birliği ile karar verildiği, sanığın ayrıca Oda’nın yönetim kurulu asil üyeliğine tekrar seçildiği hususları birlikte değerlendirildiği, dosyada mevcut müfettiş raporunda da açıklandığı üzere Oda ve Kooperatif kayıtlar arasındaki uyumsuzluğun nereden meydana geldiği kesin olarak belirlenemediği, suç konusu paralar ile ilgili belgelerin tespit ve temin edilemediği hususları da gözetildiğinde sanığın müspet suçu işlediğini gösterir şüpheden arınmış yeterli deliller bulunmadığı anlaşıldığından CMK ’nın 223/2-e maddesi uyarınca “BERAATİNE” karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

HÜKÜM:

Ayrıntılı gerekçesi açıklanacağı üzere ;
1- Sanığın yüklenen zimmet suçunu işlediği sabit olmadığından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e maddesi uyarınca “BERAATİNE”,
2- Yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına,
3- Sanık davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 29.800,00 TL vekâlet ücretinin Hazine’den alınarak sanığa verilmesine,
4- Avukat olduğunu belirten ve duruşmada avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak şekilde söz ve davranışlarda bulunan Emir Karabulut’un avukat olması halinde hakkında disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası bakımından duruşma tutanağının bir örneğinin İstanbul 1 ve 2 Nolu Barosu Başkanlıklarına gönderilmesine